Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów
NIP: 628-000-06-06
tel.: 32 623 30 86
e-mail:
Bileteo - system rezerwacji i sprzedaży biletów

Nazwa
Data
Godzina
Kup / Rezerwuj

Andre Rieu The Maastricht 2019 Zatańczmy-Concert

Andre Rieu The Maastricht 2019 Zatańczmy-Concert
04-08-2019
16:00

Champions of Illusion

05-10-2019
18:00

Kino wakacyjne: Agent Kot

Kino wakacyjne: Agent Kot
16-08-2019
10:00

Kino wakacyjne: Król Lew 2D dubbing

Kino wakacyjne: Król Lew 2D dubbing
19-07-2019
10:00

Kino wakacyjne: Panda i banda

Kino wakacyjne: Panda i banda
09-08-2019
10:00

KONCERT WIEDENSKI.

KONCERT WIEDENSKI.
Opis
Podczas gali usłyszą Państwo obdarzonych wspaniałymi głosami, fantastycznych solistów operowych. Towarzyszyć im będą wybitni, polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie. Tej gali nie można przegapić, na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści polskiej estrady. Zabrzmią największe przeboje króla walca - Johanna Straussa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek "Zemsta nietoperza", "Baron cygański", "Wesoła Wdówka", "Księżniczka Czardasza" oraz "Kraina Uśmiechu". Publiczność usłyszy m.in.: Walc "Nad Pięknym Modrym Dunajem", Arię Barinkaya "Wielka sława to żart", Duet wszech czasów "Usta milczą dusza śpiewa" czy polkę "Tritsch- Tratsch". Koncert programowo nawiązywał będzie do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów, odbywających się w Wiedniu. Zapraszamy serdecznie!

17-11-2019
17:00

Król Lew 2D dubbing

Król Lew 2D dubbing
19-07-2019
17:30
19-07-2019
20:00
20-07-2019
17:30
20-07-2019
20:00
21-07-2019
17:30
21-07-2019
20:00
22-07-2019
17:30
22-07-2019
20:00
23-07-2019
17:30
23-07-2019
20:00
24-07-2019
17:30
24-07-2019
20:00
25-07-2019
17:30
25-07-2019
20:00
26-07-2019
17:30
26-07-2019
20:00
27-07-2019
17:30
27-07-2019
20:00
28-07-2019
17:30
28-07-2019
20:00
29-07-2019
17:30
29-07-2019
20:00
30-07-2019
17:30
30-07-2019
20:00
31-07-2019
17:30
31-07-2019
20:00
01-08-2019
17:30
01-08-2019
20:00
02-08-2019
15:30
03-08-2019
15:30
04-08-2019
13:30
05-08-2019
15:30
06-08-2019
15:30
07-08-2019
15:30
08-08-2019
15:30

Król Lew 3D dubbing

Król Lew 3D dubbing
19-07-2019
15:00
20-07-2019
15:00
21-07-2019
15:00
22-07-2019
15:00
23-07-2019
15:00
24-07-2019
15:00
25-07-2019
15:00
26-07-2019
15:00
27-07-2019
15:00
28-07-2019
15:00
29-07-2019
15:00
30-07-2019
15:00
31-07-2019
15:00
01-08-2019
15:00

Pewnego razu w .... Hollywood

Pewnego razu w .... Hollywood
16-08-2019
16:30
16-08-2019
19:45
17-08-2019
16:30
17-08-2019
19:45
18-08-2019
16:30
18-08-2019
19:45
19-08-2019
16:30
19-08-2019
19:45
20-08-2019
16:30
20-08-2019
19:45
21-08-2019
16:30
21-08-2019
19:45
22-08-2019
16:30
22-08-2019
19:45
23-08-2019
16:30
23-08-2019
19:45
24-08-2019
16:30
24-08-2019
19:45
25-08-2019
16:30
25-08-2019
19:45
26-08-2019
16:30
26-08-2019
19:45
27-08-2019
16:30
27-08-2019
19:45
28-08-2019
16:30
28-08-2019
19:45
29-08-2019
16:30
29-08-2019
19:45
30-08-2019
19:00
31-08-2019
19:00
01-09-2019
19:00
02-09-2019
19:00
03-09-2019
19:00
04-09-2019
19:00
05-09-2019
19:00

Robaczki z zaginionej dżungli 2D dubbing

Robaczki z zaginionej dżungli 2D dubbing
22-08-2019
10:00

Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw

Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw
02-08-2019
17:45
02-08-2019
20:15
03-08-2019
17:45
03-08-2019
20:15
04-08-2019
19:00
04-08-2019
21:15
05-08-2019
17:45
05-08-2019
20:15
06-08-2019
17:45
06-08-2019
20:15
07-08-2019
17:45
07-08-2019
20:15
08-08-2019
17:45
08-08-2019
20:15
09-08-2019
15:15
09-08-2019
17:45
09-08-2019
20:15
10-08-2019
15:15
10-08-2019
17:45
10-08-2019
20:15
11-08-2019
15:15
11-08-2019
17:45
11-08-2019
20:15
12-08-2019
16:30
12-08-2019
19:00
13-08-2019
16:30
13-08-2019
19:00
14-08-2019
16:30
14-08-2019
19:00

Tajemnica Ojca Pio

Tajemnica Ojca Pio
16-08-2019
15:00
17-08-2019
15:00
18-08-2019
15:00
19-08-2019
15:00
20-08-2019
15:00
21-08-2019
15:00
22-08-2019
15:00
23-08-2019
15:00
24-08-2019
15:00
25-08-2019
15:00
26-08-2019
15:00
27-08-2019
15:00
28-08-2019
15:00
29-08-2019
15:00

Toy Story 4 2D dubbing

Toy Story 4 2D dubbing
30-08-2019
17:00
31-08-2019
17:00
01-09-2019
17:00
02-09-2019
17:00
03-09-2019
17:00
04-09-2019
17:00
05-09-2019
17:00

Toy Story 4 3D dubbing

Toy Story 4 3D dubbing
30-08-2019
15:00
31-08-2019
15:00
01-09-2019
15:00
02-09-2019
15:00
03-09-2019
15:00
04-09-2019
15:00
05-09-2019
15:00

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: barbarakolacz.ewart@gmail.com, Barbara Kołacz.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • - w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniejszej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędnym do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.<.li>
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 11.  Udostępnienie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji lub zakupu biletów do kina on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że Klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji lub zakupu biletów w systemie on-line nie będzie możliwe.

Przejście do następnego kroku oznacza akceptację regulaminu systemu.